Nutnost zavedení ISO 9001

Proč je nutné zavést systém managementu dle ISO 9001 v organizaci

Nutnost zavedení ISO 9001

V mnoha případech je zavedení systému managementu kvality nutností. Zejména z následujících hledisek:

 

Rozhodující faktor stabilního ekonomického růstu firmy
Organizace s moderními a kvalitně zavedenými systémy managementu kvality dosahují dlouhodobě podstatně lepších výsledků, než organizace provádějící pouze tradiční technickou kontrolu. Mělo by dojít k snížení množství neshod ( nekvalitní výrobky a služby) a zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.

 

Splnění požadavků Vašich zákazníků
Zavedením systému managementu kvality ve Vaší organizaci splníte požadavky Vašich zákazníků na prokázání kvality Vaší organizace. Uspokojování potřeb zákazníků je životní nutností pro chod jakékoliv organizace. Prokázání sytému managementu vyžaduje stále častěji větší počet osob a organizací.


Splnění legislativních požadavků - zákon o veřejných zakázkách - NYNÍ NENÍ PLATNÝ!
Zavedením systému managementu kvality ve Vaší organizaci splníte požadavky zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, který byl v minulosti platný.  Zákon o veřejných zakázkách vyžadoval v § 37 povinnost prokázat jakost dodávek, stavebních prací nebo služeb předložením certifikátu managementu jakosti. Zákon o veřejných zakázkách se týkal všech organizací, ucházejících se o zakázky u veřejných institucí (státní úřady, městské a obecní úřady, atd.) s celkovou výši realizace nad 2. mil Kč.

V současnosti není tato právní úprava platná - není tudíž povinností mít zaveden systém managementu kvality! I přesto ovšem doporučejeme, s ohledem na kvalitu služeb a výrobků nebo jiné legislativvní požadavky.

 

Ochrana před sankcemi
Udržovaný systém managementu kvality nutí organize k plnění legislativních požadavků souvisejících s jejich předmětem podnikání – pracovně-právní podmínky, dodržování bezpečnosti práce, revize a kontroly zařízení, školení a odborné vzdělávání zaměstnanců, apod.

Pravidelná kontrola plnění legislativních požadavků Vás ochrání před případnými problémy a sankcemi ze strany státní správy (např. Inspektorátů práce, Hygieckých stanic, Odborů životního prostředí, apod.), ale také jiých nepřijemných jevů.

 

Úspora nákladů - zvýšení efektivnosti činností organizace
Zavedení systému managementu kvality ve Vaší organizaci přispěje velkou měrou ke zvýšení efektivnosti všech podstatných i méně podstatných činností.

Zvýšení efektivnosti se dosáhne zejména přesným zpřehledněním (popsáním) veškerých procesů a činností v organizaci, vzájemným sladěním těchto procesů a stanovením optimálního řešení a v konečné fázi snížením nákladů ( např. na nekvalitní práci, opravy)Uvedli jsme pouze nejvýznamnější požadavky, které by jste měli vzít v úvahu při Vašem rozhodování, zda-li zavést systém managementu kvality ve Vaší organizaci či nikoliv...

Košík

Aktuální košík je prázdný

 

Unikátní nástroj pro firmy

TVkurzy.cz
Zjistěte, co si myslí Vaší zaměstnanci!

Vybrané ISO normy

ISO 9001
Systém managementu kvality

ISO 13485
Systém managementu kvality pro oblast zdravotnických prostředků

ISO 14001
Systém environmentálního managementu

ISO/IEC 20000
Management služeb informačních technologií

ISO 22000
Systém managementu bezpečnosti potravin

ISO/IEC 27001
Systém managementu bezpečnosti informací

ISO 50001
Systém managementu hospodaření s energií

ISO/TS 16949
Systém managementu v automobilovém průmyslu

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 2.0275 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál